Samenstelling gemeenteraad
Stand per 31 december 2015
Zetelverdeling:
13 D66
9 GroenLinks
5 VVD
5 PvdA
4 SP
3 CDA
2 Stadsbelang
2 ChristenUnie
1 Student & Starter
1 Partij voor de Dieren

Samenstelling college van B en W
Stand per 31 december 2015
Burgemeester J. van Zanen
Portefeuille: Openbare Orde en Veiligheid (Politie, Brandweer), Ombudszaken, Burgerzaken, Het Utrechtse Archief, Veiligheidshuis
Wethouder J. Kreijkamp
Portefeuille: Financiën, Economie, Onderwijs, Internationale zaken, Stadspromotie
Wijkwethouder: Overvecht, Oost
Wethouder L. van Hooijdonk
Portefeuille: Verkeer en mobiliteit, Duurzaamheid, Milieu,
Wijkwethouder: West en Zuid
Wethouder V. Everhardt (Eerste locoburgemeester)
Portefeuille: Werk en Inkomen, Jeugdzorg, Volksgezondheid, Juridische Zaken, Stationsgebied
Wijkwethouder: Leidsche Rijn, Noordoost
Wethouder K. Diepeveen
Portefeuille: Welzijn, Zorg en Maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Wijkgericht werken en participatie, Cultuur
Wijkwethouder: Noordwest
Wethouder K. Geldof
Portefeuille: Organisatievernieuwing, Bestuursinformatie, Publieksdienstverlening, Openbare ruimte en groen, Grondzaken, Leidsche Rijn, Erfgoed en monumenten
Wijkwethouder: Vleuten-De Meern, Binnenstad
Wethouder P. Jansen
Portefeuille: Wonen, Ruimtelijke ordening, Vastgoed, Dierenwelzijn, Sport
Wijkwethouder: Zuidwest
Gemeentesecretaris M. Schurink