Gemeente Utrecht

Werk en Inkomen

Utrecht is een economisch vitale stad waarin alle Utrechters werken of participeren naar vermogen en voldoende middelen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien.

Lees meer
Lasten

Begroot €241.659

Realisatie €242.341

Verschil €-682

Bekijk meer

Doelstellingen

Doelstelling 1

Utrecht is een economisch vitale stad

Subdoelstelling(en)

Utrecht heeft een goede fysieke economische structuur

€5.305 €1.725

Utrecht heeft voldoende werkgelegenheid

€8.755 €681

Doelstelling 2

Utrechters werken of participeren naar vermogen en zijn zelfredzaam

Subdoelstelling(en)

Utrechters werken of participeren naar vermogen en zijn zelfredzaam

€49.395 €7.403

Doelstelling 3

Utrechters worden niet financieel belemmerd om deel te nemen aan het maatschappelijk leven

Subdoelstelling(en)

Elke Utrechter die daar recht op heeft ontvangt een bijstandsuitkering

€157.977 €133.287

Utrechters die financieel niet in staat zijn om te participeren worden ondersteund

€21.219 €1.861

Beleidsnota's