Gemeente Utrecht

Sport

In Utrecht staat jouw talent centraal.

Lees meer
Lasten

Begroot €34.351

Realisatie €32.765

Verschil €1.585

Bekijk meer

Doelstellingen

Doelstelling 1

Plannen, ontwikkelen en exploiteren van voldoende kwalitatief goede voorzieningen

Subdoelstelling(en)

Voldoende kwalitatief goede en toegankelijke basisvoorzieningen

€764 €37

Utrechtse zwembaden van goede kwaliteit.

€10.259 €4.281

Utrechtse sportparken en sporthallen van goede kwaliteit

€19.830 €6.569

Doelstelling 2

Zoveel mogelijk Utrechters sporten en bewegen en vinden en ontwikkelen zo hun eigen talent

Subdoelstelling(en)

Meer Utrechters sporten en bewegen in een goede sportinfrastructuur bij verenigingen (vooral in de Krachtwijken).

€2.179 €0

Utrechters met een beperking hebben voldoende mogelijkheden tot sporten

€261 €0

Doelstelling 3

Utrecht is een aantrekkelijke stad voor topsport, topsporters en topsporttalenten

Subdoelstelling(en)

Bevorderen van topsport – talentontwikkeling door het versterken van de topsport(infra)structuur en faciliteren van (top)sportevenementen

€2.106 €145

Beleidsnota's