Gemeente Utrecht

Jeugd

Kinderen in de stad groeien gezond en veilig op en kunnen zich daarbij maximaal ontwikkelen en ontplooien.

Lees meer
Lasten

Begroot €77.485

Realisatie €79.113

Verschil €-1.629

Bekijk meer

Doelstellingen

Doelstelling 1

Kinderen in de stad groeien gezond en veilig op en kunnen zich daarbij maximaal ontwikkelen en ontplooien

Subdoelstelling(en)

Kinderen in de stad groeien gezond en veilig op en kunnen zich daarbij maximaal ontwikkelen en ontplooien

€77.485 €1.966

Beleidsnota's

Meerjarige beleidsvoornemens die zijn opgenomen in beleidsnota's, -visies of -kaders: