Prestatie-
doelstelling

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2015

Realisatie 2015

Verschil

Voorschoolse Educatie en Peuterspeelzaalwerk

De startpositie van jonge kinderen verbeteren die het risico lopen op een achterstand in (taal)ontwikkeling door middel van onder andere Voorschoolse Educatie en Peuterspeelzaalwerk

12.300

12.877

-577

Versterken van taal

Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht 2015, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 0-12. Dit door middel van de inzet van Vroegschoolse educatie, Professionalisering van professionals op de

8.638

7.581

1057

Taalschool: taal onderwijs voor nieuwkomers van 4 t/m 12 jaar

Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht 2015, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 0-12. Dit door middel van de voorziening de Taalschool waar nieuwkomers (leerlingen in het PO) de Nederland

600

600

0

Schoolmaatschappelijk werk PO

Leerlingen ondersteunen bij achterstanden in hun ontwikkeling op school (Buurtteams)

1.173

1.321

-148

Leerlingenbegeleiding PO

Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht 2015, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Zorg 0-12

1.233

1.208

25

Onderwijsondersteuning woonwagen- en Romaleerlingen PO

Leerlingen ondersteunen bij achterstanden in hun ontwikkeling op school

85

85

0

Zorgstructuur KOV

Het aanhaken van de kinderopvang bij de zorgstructuur in Utrecht, specifiek gericht op het tijdig signaleren van achterstanden bij jonge kinderen en het begeleiden van deze kinderen richting het primair (speciaal) onderwijs

277

100

177

Conciërges

Leerlingen en personeel voelen zich veilig in en rondom de school

267

255

12

Combinatiefuncties onderwijs, activiteiten brede talentontwikkeling en programma Brede Scholen

Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel. Het realiseren van de beoogde effecten cfm de Beleidsregel Onderwijs Utrecht 2015. Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Talentontwikkeling 0-12. Dit door middel van de inzet

1.189

1.113

76

Uitvoerende Combinatiefuncties Cultuur

Organisatie en uitvoering van culturele activiteiten op het terrein van talentontwikkeling in samenhang met het programma op (brede) scholen

145

128

17

Uitvoerende Combinatiefuncties Sport

Organisatie en uitvoering van talentontwikkeling op het terrein van sport, in samenhang met het programma op de (brede) scholen

788

853

-65

Burgerschap

Ouderinitiatieven en vredeseducatie

35

29

6

Cultuureducatie (onderwijs)

Kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs in contact brengen met een breed aanbod van kunst en cultuur in en rondom de school. De scholen stimuleren om planmatig hun onderwijs cultuureducatie vorm te geven

956

958

-2

Cultuureducatie onderwijs (UCK)/amateurkunsteducatie

Kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs in contact brengen met een breed aanbod van kunst en cultuur in en rondom de school. De scholen stimuleren om planmatig hun onderwijs cultuureducatie vorm te geven. Amateurkunsteducatie

1.940

2.530

-590

Internationale Schakel Klassen (ISK): taal onderwijs voor nieuwkomers (VO) van 12 t/m 18 jaar

Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht 2015. Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 12-23

80

80

0

OPDC De Utrechtse School

Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht 2015, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Zorg 12-23

763

789

-26

Schoolmaatschappelijk werk VO

Leerlingen ondersteunen bij achterstanden in hun ontwikkeling op school (Buurtteams)

722

671

51

Leerlingbegeleiding VO

Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht 2015, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Zorg 12-23

48

64

-16

Onderwijsondersteuning woonwagen- en Romaleerlingen PO

Leerlingen ondersteunen bij achterstanden in hun ontwikkeling op school

100

100

0

Brede School VO - talentontwikkeling en sport op school

Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht 2015, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Talentontwikkeling 12-23. Dit door middel van de organisatie en uitvoering van activiteiten mbt talentontwikkeling.

618

764

-146

Combinatiefuncties uitvoerend VO

Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht 2015, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Talentontwikkeling 12-23.

200

195

5

Overgang PO naar VO

Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht 2015, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Schoolloopbaan 12-23

200

200

0

Coördinatie loopbaan oriëntatie VO naar MBO

Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht 2015, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Schoolloopbaan 12-23

194

150

44

Burgerschap

Maatschappelijke stages en homo-emancipatie LHTB

10

0

10

RMC / VSV

Schoolverzuim en -uitval terugdringen waardoor leerlingen de kans krijgen hun schoolloopbaan zo soepel mogelijk te doorlopen en daarmee het perspectief op het behalen van een startkwalificatie vergroten

3.191

2.507

684

Excellentie in het onderwijs

Het geven van een impuls aan de kwaliteit van het onderwijs en het stimuleren van onderwijsinnovatie in Utrecht

1.150

571

579

Regie OAB

Uitvoerende regiekosten

0

92

-92

Internationale school

Ondersteuning van de internationale school

0

89

-89

Bibliotheek Utrecht

De Bibliotheek Utrecht laagdrempelig bereikbaar, toegankelijk en aantrekkelijk houden

11.210

11.251

-41

Totaal Prestatiedoelstelling 3.1.1 Innoveren klantgerichte dienstverlening en activiteiten gericht op individuen en met scholen

11.210

11.251

-41

Totaal programma Onderwijs

48.112

47.161

951

Bedragen zijn in duizenden euro’s.