Naast de opgenomen daggeldleningen (38,5 miljoen euro) en de opgenomen kasgeldleningen (105,0 miljoen euro), betreft dit voornamelijk openstaande bedragen verschuldigd aan crediteuren per 31 december.