Onderdeel Stationsgebied

Projectinformatie

Begrotingsinformatie

Uitvoeringsinformatie

Toelichting over voortgang realisatie en bekostiging

Middelenkrediet Stadskantoor

A

E

2006

126.600

0

126.600

2006

93.871

22.001

115.872

10.728

2015

Realisatie is het saldo van uitgaven en dekking. Zie voor toelichting af te sluiten investeringsprojecten, stedelijke ontwikkeling onderdeel Stationsgebied

Aankoop Stadskantoor

A

E

2012

213.700

0

213.700

2012

215.652

-3.446

212.206

1.494

2015

Zie af te sluiten investeringsprojecten, stedelijke ontwikkeling onderdeel Stationsgebied

Restantkrediet bouw TivoliVredenburg

A

E

2014

833

500

1.333

2015

0

1.211

1.211

122

2015

Zie af te sluiten investeringsprojecten, stedelijke ontwikkeling onderdeel Stationsgebied

Bouw parkeergarage Jaarbeursplein

A

E

2015

49.150

0

49.150

2014

800

1.482

2.282

46.868

2017

Het project is in uitvoering

Subtotaal uitbreidingsinvesteringen categorie A

390.283

500

390.783

310.323

21.248

331.571

59.212

Totaal investeringen

390.283

500

390.783

310.323

21.248

331.571

59.212

Bedragen zijn in duizenden euro’s.