Departement

Nummer

Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger

Indicatoren

Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer: D1 / 01

Indicatornummer: D1 / 02

€ 1.459.315

€ 117.632

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer: D9 / 01

Indicatornummer: D9 / 02

Indicatornummer: D9 / 03

Indicatornummer: D9 / 04

€ 7.065.699

€ 13.411.544

€ 2.030.135

€ 5.220.418

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle nvt

Aard controle nvt

Indicatornummer: D10 / 01

Indicatornummer: D10 / 02

Indicatornummer: D10 / 03

Indicatornummer: D10 / 04

Indicatornummer: D10 / 05

€ 2.787.792

€ 2.361.946

€ 0

€ 2.361.946

ja

Reservering besteding van educatie in jaar T voor volgend kalenderjaar (jaar T+1 )

Onttrekking besteding van educatie in jaar T voor volgend kalenderjaar (jaar T+1 )

Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer: D10 / 06

Indicatornummer: D10 / 07

€ 425.846

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer: E11B / 01

Indicatornummer: E11B / 02

Indicatornummer: E11B / 03

Indicatornummer: E11B / 04

Indicatornummer: E11B / 05

Indicatornummer: E11B / 06

1

LMV 2006-269545 (FES 1)

€ 0

-€ 172.580

2

LMV 2007-0066448 (FES 2)

€ 1.980.246

€ 39.605

3

5090.10.1450 (FES 3)

€ 0

-€ 14.500.000

€ 217.256

4

4500002308 (FES 4)

€ 12.156.613

€ 30.447.883

€ 480.272

€ 520.648

€ 1.400.000

Kopie beschikkingsnummer

Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen tot en met (jaar T)Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Cumulatieve besteding ten laste van eigen middelen tot en met (jaar T)Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Cumulatieve besteding ten laste van bijdragen door derden = contractpartners (niet rijk, provincie of gemeente) tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: E11B / 07

Indicatornummer: E11B / 08

Indicatornummer: E11B / 09

Indicatornummer: E11B / 10

1

LMV 2006-269545 (FES 1)

€ 2.515.000

2

LMV 2007-0066448 (FES 2)

€ 7.689.133

3

5090.10.1450 (FES 3)

€ 23.100.000

€ 23.492.384

€ 2.511.797

4

4500002308 (FES 4)

€ 15.574.228

€ 30.447.883

€ 480.272

Kopie beschikkingsnummer

Cumulatieve besteding ten laste van rentebaten gemeente op door provincie verstrekte bijdrage NSL tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Cumulatief teruggestort/verrekend in (jaar T) in verband met niet uitgevoerde maatregelen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Eindverantwoording Ja/Nee

Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit dat het project is afgerond en u voor het komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: E11B / 11

Indicatornummer: E11B / 12

Indicatornummer: E11B / 13

Indicatornummer: E11B / 14

1

LMV 2006-269545 (FES 1)

€ 172.580

Ja

2

LMV 2007-0066448 (FES 2)

€ 1.179.763

Ja

3

5090.10.1450 (FES 3)

€ 1.071.502

Ja

4

4500002308 (FES 4)

€ 1.662.751

Nee

Departement

Nummer

Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger

Indicatoren

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer: E12 / 01

Indicatornummer: E12 / 02

Indicatornummer: E12 / 03

Indicatornummer: E12 / 04

Indicatornummer: E12 / 05

Indicatornummer: E12 / 06

€ 3.786.626

Nee

€ 107.724.720

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: E26 / 01

Indicatornummer: E26 / 02

Indicatornummer: E26 / 03

1

1

Ja

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer: E27B / 01

Indicatornummer: E27B / 02

Indicatornummer: E27B / 03

Indicatornummer: E27B / 04

Indicatornummer: E27B / 05

1

8100873A

5.923

2

80F52F10

€ 70.599

3

80F52F11

€ 312.080

371.555

4

80F52F12

€ 836.000

-€ 836.000

5

80F52F13

€ 1.041.908

4.890.590

€ 10.791

€ 49.158

6

80F9244E

-€ 12.075

-€ 21.735

7

80F925E8

€ 11.342

16.577

8

80F927C2

€ 399.485

133.162

€ 6.948

-€ 6.948

9

810B18E5

€ 45.343

151.979

10

80F92814

€ 271.410

11

80F950A6

€ 420.540

207.132

12

80F52F0D

€ 309.241

377.438

13

81085D71

€ 193.807

193.807

14

80E5E233

€ 22.446

Kopie beschikkingsnummer

Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen
tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Toelichting

Eindverantwoording Ja/Nee

Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit dat het project is afgerond en u voor de komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: E27B / 06

Indicatornummer: E27B / 07

Indicatornummer: E27B / 08

Indicatornummer: E27B / 09

Indicatornummer: E27B / 10

1

8100873A

€ 59.000

€ 5.923

nee

2

80F52F10

€ 300.072

€ 67.000

Ja

3

80F52F11

€ 349.783

€ 416.443

nee

4

80F52F12

€ 2.839.127

€ 8.610.113

ja

5

80F52F13

€ 2.819.128

€ 13.232.644

nee

6

80F9244E

€ 0

€ 0

Ja

7

80F925E8

€ 23.498

€ 34.340

nee

8

80F927C2

€ 1.195.539

€ 398.513

nee

9

810B18E5

€ 70.527

€ 202.348

Ja

10

80F92814

€ 527.762

€ 0

Ja

11

80F950A6

€ 775.791

€ 382.107

Ja

12

80F52F0D

€ 729.434

€ 895.730

nee

13

81085D71

€ 858.688

€ 858.688

Ja

14

80E5E233

Departement

Nummer

Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger

Indicatoren

SZW

G1A

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)_totaal 2014

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Alle gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G1B + deel gemeente uit (jaar T-1) na controle door de gemeente.

Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;
inclusief deel openbaar lichaam

Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;
inclusief deel openbaar lichaam

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer: G1A / 01

Indicatornummer: G1A / 02

Indicatornummer: G1A / 03

1

60344 Utrecht

777,62

21,84

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer: G2 / 01

Indicatornummer: G2 / 02

Indicatornummer: G2 / 03

Indicatornummer: G2 / 04

Indicatornummer: G2 / 05

Indicatornummer: G2 / 06

€ 134.840.867

€ 4.449.221

€ 4.631.227

€ 55.155

€ 291.603

€ 1.888

Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)

Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)

Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)


Gemeente

I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)

Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet

Gemeente

I.7 Participatiewet (PW)

Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk)

Gemeente

I.7 Participatiewet (PW)

Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: G2 / 07

Indicatornummer: G2 / 08

Indicatornummer: G2 / 09

Indicatornummer: G2 / 10

Indicatornummer: G2 / 11

Indicatornummer: G2 / 12

€ 1.442.159

€ 118.353

€ 31.580

€ 5.153

€ 0

Ja

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer: G3 / 01

Indicatornummer: G3 / 02

Indicatornummer: G3 / 03

Indicatornummer: G3 / 04

Indicatornummer: G3 / 05

Indicatornummer: G3 / 06

€ 1.082.514

€ 344.949

€ 74.364

€ 260.583

€ 247.112

€ 0

Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: G3 / 07

Indicatornummer: G3 / 08

Indicatornummer: G3 / 09

€ 0

€ 0

Ja

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle R

Indicatornummer: H1 / 01

Indicatornummer: H1 / 02

Indicatornummer: H1 / 03

45

43

€ 904.242