Gemeente Utrecht

Onderwijs

Iedere Utrechtse leerling heeft optimale kansen om zijn talenten te ontwikkelen. Iedere inwoner heeft vrije en laagdrempelige toegang tot media als bronnen van kennis en cultuur.

Lees meer
Lasten

Begroot €99.239

Realisatie €92.019

Verschil €7.220

Bekijk meer

Doelstellingen

Doelstelling 1

Kwalitatief goed en gevarieerd onderwijshuisvestingsaanbod

Subdoelstelling(en)

Adequate onderwijshuisvesting

€49.147 €15.596

Adequaat leerlingenvervoer

€3.785 €0

Doelstelling 2

Kwalitatief goed onderwijs

Subdoelstelling(en)

Alle Utrechtse leerlingen van 0-12 jaar bereiden zich voor op het behalen van een startkwalificatie en ontwikkelen hun talenten

€35.598 €22.286

Alle Utrechtse leerlingen van 12-23 jaar behalen een startkwalificatie en ontwikkelen hun talenten

€10.783 €2.744

Doelstelling 3

Iedere Utrechter heeft vrije en laagdrempelige toegang tot media als bronnen van kennis en cultuur

Subdoelstelling(en)

Zoveel mogelijk Utrechters gebruiken de bibliotheek

€11.403 €201

Beleidsnota's

Meerjarige beleidsvoornemens die zijn opgenomen in beleidsnota's, -visies of -kaders: