Gemeente Utrecht

Bereikbaarheid

Utrecht is een aantrekkelijke en bereikbare stad die duurzaam, leefbaar en gezond is.

Lees meer
Lasten

Begroot €59.637

Realisatie €99.809

Verschil €-40.172

Bekijk meer

Doelstellingen

Doelstelling 1

Utrecht is een aantrekkelijke en bereikbare stad die duurzaam, leefbaar en gezond is

Subdoelstelling(en)

De fiets is het primaire vervoermiddel in een verkeersveilige stad

€12.811 €10.013

Het openbaar vervoer in, van en naar de stad is een aantrekkelijke vorm van

€15.847 €14.642

Het autogebruik in de stad valt binnen de kaders van een bereikbare,

€20.186 €15.460

Het aanbod van auto- en fietsparkeerfaciliteiten draagt bij aan een aantrekkelijke, leefbare en bereikbare stad

€21.432 €33.042

Beleidsnota's

Meerjarige beleidsvoornemens die zijn opgenomen in beleidsnota's, -visies of -kaders: