Inleiding
In deze bijlage geven we een overzicht van tientallen projecten, die in 2015 zijn gerealiseerd in de tien Utrechtse wijken. De genoemde projecten en resultaten maken deel uit van de wijkactieprogramma’s. Deze programma’s bevatten een selectie van projecten voor de belangrijke thema’s van de wijk (geen compleet overzicht). We focussen ook op die delen van de wijk die om bijzondere aandacht vragen. Die specifieke inzet noemen we de buurtaanpak. Alle projecten hebben met elkaar gemeen, dat de bewoners en ondernemers in de diverse wijken en buurten ze belangrijk vinden. De wijkactieprogramma's zijn een vertaling per jaar van de wijkambities 2014-2018, die samen met bewoners en partners in de wijken zijn opgesteld. Het merendeel van de projecten in de wijken is volgens planning verlopen. In de tabellen staat een toelichting als dit niet geval is. Soms zijn projecten vertraagd en vindt de uitvoering of het vervolg in 2016 plaats.

Voor de projecten die volgens plan zijn verlopen, is vaak intensief samengewerkt met de wijk. Het is steeds vanzelfsprekender dat bewoners en ondernemers betrokken zijn in elke fase van een project, van idee tot de uitvoering.

De effecten van de extra inzet - door middelen uit het krachtwijkenbudget - zijn voor de wijken Noordwest, Zuidwest en Overvecht meegenomen bij de resultaten. Het betreft hier vaak sociale projecten, die in samenwerking met welzijnspartijen, sportorganisaties en culturele organisaties zijn uitgevoerd.

Meer informatie over de wijkactieprogramma’s vindt u in het wijkactieprogramma 2015.