Gemeente Utrecht

Openbare Ruimte en Groen

De openbare ruimte moet naar onze mening leefbaar, duurzaam en aantrekkelijk zijn voor bewoners, gebruikers en bezoekers van onze stad. Een buitenruimte die plaats biedt aan iedereen om te leven, om te gebruiken en om te genieten is wat wij nastreven. Iedereen kan zien hoe Utrecht steeds mooier wordt, en hiervoor willen wij ons samen met iedereen die in de stad woont en werkt inspannen.

Lees meer
Lasten

Begroot €154.973

Realisatie €149.782

Verschil €5.191

Bekijk meer

Doelstellingen

Doelstelling 1

Openbare ruimte is veilig en functioneel

Subdoelstelling(en)

De openbare ruimte is heel, veilig en functioneel

€58.998 €6.135

Het afval- en hemelwater wordt veilig en milieuvriendelijk afgevoerd en de waterkwaliteit is goed

€32.042 €41.438

Doelstelling 2

Openbare ruimte is groen en schoon en nodigt uit tot ontmoeting

Subdoelstelling(en)

De buitenruimte is schoon en het groen is onderhouden

€32.100 €4.680

We richten het groen zo in dat aantrekkelijk en bereikbaar wordt

€4.936 €142

Afval wordt op efficiënte wijze gescheiden ingezameld om de klant van dienst te zijn en om in te zetten als grondstof

€32.487 €40.688

Beleidsnota's

Meerjarige beleidsvoornemens die zijn opgenomen in beleidsnota's, -visies of -kaders en die golden in 2015: