Prestatie-
doelstelling

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2015

Realisatie 2015

Verschil

Marketing, promotie en informatievoorziening

Ondersteuning toeristische activiteiten en evenementen

150

183

-33

Utrecht Connected worldwide

Bevordering van de internationale ambities van Utrecht

59

34

25

Millennium gemeente Utrecht

Regeling voorlichting voor particuliere initiatieven over de Millenniumdoelen

15

12

3

Utrecht-Leon

Ondersteuning van particuliere initiatieven in het kader van de vriendschapsband Utrecht-Leon

60

60

0

Volksfeesten

Organiseren en uitvoeren van volksfeesten

186

187

-1

Initiatievenfonds/ Verbeteren leefbaarheid

Ondersteunen van bewoners en vrijwilligersorganisaties in het ontwikkelen van activiteiten of uitvoeren van ideeën om de sociale cohesie, leefbaarheid, zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare burgers te vergroten.

1.350

1.874

-524

Totaal Prestatiedoelstelling 3.1.1 Bewoners betrekken

1.536

2.061

-525

Totaal programma Bewoners en Bestuur

1.820

2.350

-530

Bedragen zijn in duizenden euro’s.