Gemeente Utrecht

Veiligheid

In Utrecht werken we samen aan een stad waar mensen veilig zijn en zich veilig voelen.

Lees meer
Lasten

Begroot €42.861

Realisatie €43.700

Verschil €-839

Bekijk meer

Doelstellingen

Doelstelling 1

Geregistreerde criminaliteit en onveiligheidsgevoelens nemen af

Subdoelstelling(en)

Geregistreerde criminaliteit neemt af

€3.040 €430

Wijkveiligheid en veiligheidsgevoelens nemen toe

€2.411 €153

Jeugdoverlast en –criminaliteit nemen af

€5.103 €26

In Utrecht is georganiseerde criminaliteit teruggedrongen

€1.926 €0

Doelstelling 2

In Utrecht zijn incidenten en verstoring van de openbare orde voorkomen en bestreden

Subdoelstelling(en)

In Utrecht zijn incidenten en verstoring van de openbare orde voorkomen en bestreden

€30.381 €459

Beleidsnota's

Meerjarige beleidsvoornemens die zijn opgenomen in beleidsnota's, -visies of -kaders: