Prestatie-
doelstelling

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2015

Realisatie 2015

Verschil

Ruimtelijke plannen

Bijdrage aan lokaal platform/ initiatieven voor onderzoek, debat, en infovoorziening over architectuur, stedenbouw en landschap

115

105

10

Initiatieven uit samenleving

Aansluiten bij initiatieven uit de samenleving

500

0

500

Gebiedsontwikkeling nieuwe stijl

Kennisontwikkeling, netwerk en experimenten (gebiedsontwikkeling nieuwe stijl)

300

0

300

Bijdrage vastgoedontwikkeling Openbare ruimte

Parkeervoorziening Transwijk, Kleine wijk, Centrumgebied Kanaleneiland

0

636

-636

Project gebiedsontwikkeling Rotsoord

Watertoren Heuveloord

0

225

-225

Krachtwijken

Subsidies voor de uitvoering van de wijkactieplannen

0

453

-453

Toevoegen Woonruimte

Fonds Toevoegen Woonruimte voor uitbreiding woonvoorraad bestaande bouw

1.200

742

458

Politie Keurmerk Veilig Wonen

Subsidie op verkrijgen van Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) bestaande woningen

75

73

2

Doelgroepen

Stedelijke huurders participatie en vertegenwoordiging, informatiepunt studentenhuisvesting

85

70

15

Erfgoed

Ondersteuning organisatie Open Monumenten Dag Utrecht en Kerken kijken Utrecht

48

57

-9

Totaal Prestatiedoelstelling 4.1.1 Monumenten en cultuurhistorische waarden

48

57

-9

Totaal programma Stedelijke Ontwikkeling

2.323

2.361

-38

Bedragen zijn in duizenden euro’s.