Prestatie-
doelstelling

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2015

Realisatie 2015

Verschil

Groene daken

Verminderen van CO2 emissie door energiebesparing , voorkomen van wateroverlast,verbetering luchtkwaliteit en woonkwaliteit

0

29

-29

Totaal Prestatiedoelstelling 2.2.1 Ontwikkelen van een aantrekkelijke groene leefomgeving

0

29

-29

Totaal programma Openbare Ruimte en Groen

0

29

-29

Bedragen zijn in duizenden euro’s.