Gemeente Utrecht

Bewoners en Bestuur

Utrecht is een aantrekkelijke stad voor bewoners en bezoekers met een moderne overheid die de belangen van haar bewoners goed behartigt.

Lees meer
Lasten

Begroot €35.952

Realisatie €37.813

Verschil €-1.861

Bekijk meer

Doelstellingen

Doelstelling 1

Utrecht wordt nationaal en internationaal gezien als een aantrekkelijke stad van kennis en cultuur

Subdoelstelling(en)

Utrecht is zichtbaar als aantrekkelijke stad om te wonen, te bezoeken en in te investeren

€1.551 €199

Utrecht is een stad van kennis en cultuur

€94 €0

Utrecht is een aantrekkelijke stad voor evenementen

€0 €0

Doelstelling 2

Het Utrechtse belang wordt goed behartigd op regionaal, nationaal en internationaal niveau

Subdoelstelling(en)

Utrecht is een invloedrijke partner, lokaal, landelijk en internationaal

€522 €451

Doelstelling 3

Utrecht heeft een moderne en toegankelijke overheid met betrokken bewoners

Subdoelstelling(en)

Bewoners zijn vroegtijdig en op maat betrokken

€16.581 €103

De kwaliteit van de dienstverlening aan bewoners is adequaat

€17.205 €8.537

Beleidsnota's