Prestatie-
doelstelling

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2015

Realisatie 2015

Verschil

Productie en programmering

Het faciliteren van artistiek interessante activiteiten van Utrechtse makers en culturele instellingen

32.760

33.776

-1016

Cultuureducatie

Het ontwikkelen van een doorgaande leerlijn ter bevordering van het creatief vermogen van leerlingen in het primair onderwijs

255

0

255

Cultuurparticipatie

Het bevorderen van betrokkenheid bij cultuur van een breed publiek

4.420

4.566

-146

Internationalisering

Het bevorderen van internationale uitwisseling en samenwerking

1.550

1.665

-115

Totaal Prestatiedoelstelling 1.3.1 Internationalisering

1.550

1.665

-115

Totaal programma Cultuur

38.985

40.007

-1.022

Bedragen zijn in duizenden euro’s.