Prestatie-
doelstelling

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2015

Realisatie 2015

Verschil

Milieucentrum

Bijdrage aan het milieucentrum t.b.v. het passief en actief voorlichting geven en informatie verstrekken aan de bewoners en de gebruikers van de stad over natuur-, milieu- en duurzame ontwikkeling

99

219

-120

Utrecht groen en duurzaam

Bijdrage aan Stichting Utrecht Natuurlijk ter ondersteuning van aantrekkelijke, laagdrempelige locaties, talrijke initiatieven door co-creatie en samenwerking op gebied van natuur, milieu en groen in de stad Utrecht

3.737

3.737

0

Utrecht groen en duurzaam suppletiesubsidie

Suppletiesubsidie aan Stichting Utrecht Natuurlijk voor frictie- en implementatiekosten

828

829

-1

Dierenweides

Bijdrage aan exploitatie dierenweides

47

62

-15

Initiatievenfonds CO2 reductie-initiatieven

Initiatieven reductie CO2 (zonneboilers)

10

12

-2

Duurzame monumentenadviezen

Bijdrage aan duurzame monumentenadviezen

0

17

-17

Maatschappelijk Vastgoed

Mogelijk maken duurzame investeringen in panden van maatschappelijke instellingen

200

610

-410

Energie Impuls

Stimuleringsmaatregel voor ondernemers voor het opstellen van een businesscase voor energiebesparing

106

103

3

Energiefonds Utrecht

Subsidie aan het Energiefonds Utrecht zodat zij financiële ondersteuning kunnen bieden in de vorm van leningen, garantstellingen en participaties

183

183

0

Vouchers energieadviezen bewoners

Vergoeding van 220 euro voor burgers die naar aanleiding van een energieadvies een energiemaatregel laten uitvoeren

40

188

-148

Verduurzaming bedrijventerrein Wetering-Haarrijn

Subsidie ter verduurzaming van het bedrijventerrein Wetering-Haarrijn

23

0

23

Collectieve zonne-energieprojecten

Het financieel ondersteunen van initiatieven van particulieren, collectieven en/of verenigingen voor het plaatsen van zonne-energie installaties

50

30

20

Totaal Prestatiedoelstelling 1.1.1 Uitvoeringsprogramma

5.323

5.990

-667

Totaal programma Duurzaamheid

5.323

5.990

-667

Bedragen zijn in duizenden euro’s.