Projecinformatie

Begrotingsinformatie

Uitvoeringsinformatie

Toelichting over voortgang realisatie en bekostiging

Handhaafapparatuur/handcomputers THOR

Parkeren

V

E

2014

350

0

350

2015

0

202

202

148

2015

lagere investering i.v.m voordeel op aanbestedingstraject en lagere kosten van IB Automatisering

Onderhoud parkeerexploitatie

Parkeren

V

E

2014

278

0

278

2014

247

0

247

31

2015

Het meerjarenonderhoud parkeerexploitatie loopt door in 2016

Groot onderhoud P+R Westraven/ Kruisstraat

Parkeren

V

E

2014

1.322

325

1.647

2014

943

325

1.268

379

2016

Groot onderhoud Kruisstraat is eind 2015 gerealiseerd, Groot onderhoud Westraven zal in 2016 gereed komen.

Hoofdfietsroutes, inclusief filevrij aanvullend

Fiets

U

M

2011 / 2014

25.759

0

-1.313

24.446

2010

15.640

4.311

19.951

4.495

2017

Doorfietsroute (Amendement A 83)

Fiets

U

M

2014

1.000

0

1.000

2014

197

111

308

692

2017

Fietsverbinding Uithof-Nieuwegein (tussen de rails)

Fiets

U

M

2010

7.000

0

-2.000

5.000

2010

3.288

1.149

4.437

563

2015

Herenroute Fietsroute

Fiets

U

M

2012

2.170

0

-70

2.100

2012

679

1.327

2.006

94

2016

Salvador Allendeplein (plankosten)

Fiets

U

M

2012

3.500

0

-3.500

0

2012

3

3

-3

2015

Afsluiten. Herprogrammering Verder 2105

Fietsbrug Amsterdamrijnkanaal

Fiets

U

M

2013

23.271

0

0

23.271

2005

7.629

4.168

11.797

11.474

2016

Spinozabrug Fietstunnel

Fiets

U

M

2012

3.670

0

0

3.670

2011

1.454

1.010

2.464

1.206

2015

Afsluiten

Fietsroute LR- Papendorp

Fiets

U

M

2014

2.100

0

0

2.100

2014

1.330

620

1.950

150

2015

Afsluiten

Rabo Fietsbrug POS

Fiets

U

M

2014

6.500

6.500

2014

5.500

0

5.500

1.000

2023

Fietsvoorzieningen OV knooppunten (MNBB17b)

Fiets

U

M

2014

905

0

0

905

2014

478

95

573

332

2015

Afsluiten

Reservering fietsvoorzieningen Ovknooppunt

Fiets

U

M

2014

525

-525

0

2014

2015

Afsluiten. Bedrag is geherprogrammeerd in MPB 2015

Amendement 30 Fietspad Langs het Spoor

Fiets

U

M

2014

1.000

650

0

1.650

2014

0

650

650

1.000

2016

Invoering leenfietsen

Fiets

U

M

2012 / 2014

4.300

0

-189

4.111

2012

346

9

355

3.756

2016

Fietsparkeren binnenstad

Fiets

U

M

2010 / 2014

8.097

0

0

8.097

2010

1.867

745

2.612

5.485

2016

FietsReizigers Informatie Systeem (MNBB69)

Fiets

U

M

2014

1.000

0

0

1.000

2014

530

628

1.158

-158

2015

Afsluiten

Tijdelijke fietsenstalling Smakkelaarsveld

Fiets

U

M

2013

4.300

0

0

4.300

2013

1.301

0

1.301

2.999

2015

Fietsparkeren business case OVT

Fiets

U

M

2013

16.183

0

0

16.183

2013

13.883

0

13.883

2.300

2016

Autorisatie Beter Bnutten gelden bij POS

Fietsparkeren business case OVT pilot

Fiets

U

M

2013

1.200

0

0

1.200

2013

548

396

944

256

2016

Verbeteren as van Berlage fietspaden op Egmondkade en van Hoornekade

Fiets

U

M

2015

0

2.150

1.683

3.833

2013

711

182

893

2.940

2016

As van Berlage bestond al, maar bij herprogrammering 2015samengevoegd tot dit investeringsbudget

Projecten Stationsgebied en Leidsche Rijn

Fiets

U

M

2015

0

7.000

0

7.000

2015

0

6.993

6.993

7

2016

Afsluiten na eindverantwoording in SISA 2016

Brommers naar de rijbaan

Fiets

U

M

2015

0

400

0

400

2015

0

54

54

346

2016

Doorfietsroute Oosterspoorbaan

Fiets

U

M

2015

0

1.500

0

1.500

2015

0

363

363

1.137

2016

Doorfietsroute Vechtroute fase 1 en 2

Fiets

U

M

2015

0

1.000

0

1.000

2015

0

88

88

912

2016

Doorfietsroute om de binnenstad Noord en Overvecht USP

Fiets

U

M

2015

0

1.459

1.459

2015

0

0

0

1.459

2016

Kwaliteit Fietsroutes Station

Fiets

U

M

2014

2.500

0

0

2.500

2014

683

772

1.455

1.045

2017

Fietsimpuls

Fiets

U

M

2015

0

0

262

262

2015

0

0

0

262

2016

E-bike

Fiets

U

M

2015

0

0

175

175

2015

0

0

0

175

2016

Actieplan voetgangers

Fiets

U

M

2015

1.000

1.000

2015

0

0

0

1.000

2020

Verplichte bijdrage projectmanagement Beter Benutten Vervolg

Fiets

U

M

2015

0

0

600

600

2015

0

68

68

532

2018

Hoofdfietsroutes 2002

Fiets

U

M

2000

4.008

0

0

4.008

2000

3.109

0

3.109

899

2016

Afsluiten

HOV Leidsche Rijn

OV

U

M

2002/2011

82.946

0

82.946

2002

64.064

-22

64.042

18.904

2016

Deels afsluiten

HOV bestaande stad Dichterswijk Z90

OV

U

M

2005

14.009

0

14.009

2005

6.273

203

6.476

7.533

2018

Randstadspoor

OV

U

M

2002

11.356

0

11.356

2003

7.270

1.350

8.620

2.736

2016

OV Overvecht, inclusief Jacobsstraat

OV

U

M

2011

3.000

0

3.000

2010

843

1.920

2.763

237

2017

Lucasbrug: verbeteren doorstroming OV en fiets

OV

U

M

2010

5.000

-5.000

0

2010

264

0

264

-264

2015

Afsluiten. Herprogrammering Verder 2015

HOV bestaande stad Transwijk Z80

OV

U

M

2011 / 2014

2.900

0

2.900

2011

1.556

728

2.284

616

2018

De Uithoflijn tram (onderbouw, randvoorwaardelijke projecten, Cranenborgh)

OV

U

M

2006 / 2014

139.061

0

139.061

2006

108.887

6.178

115.065

23.996

2016

Dichtersbaan (Busbaan Kruisvaart)

OV

U

M

2013

18.000

0

18.000

2013

3.836

4.611

8.447

9.553

2016

Westtangent, inclusief Tangentlijn 10

OV

U

M

2010/2013

18.000

0

18.000

2011

7.564

547

8.111

9.889

2016

Valeriusbaan

OV

U

M

2014

2.170

0

2.170

2014

548

0

548

1.622

2016

Afsluiten

Studiekosten OV MIRT

OV

U

M

2015

0

85

85

2015

0

20

20

65

2016

Verkennen en benutten OV alternatieven USP en UC

OV

U

M

2015

0

700

700

2015

0

45

45

655

2018

Directe fietsverbinding tussen Station Leidsche Rijn Centrum en Industrieterrein Lage Weide

OV

U

M

2015

0

0

350

350

2015

0

9

9

341

2020

Betreft de ontwikkeling van het Randstadspoor

Fietsparkeervoorzieningen station Overvecht aan de kant van Tuindorp

OV

U

M

2015

0

0

100

100

2015

0

0

0

100

2020

Betreft de ontwikkeling van het Randstadspoor

Fiets- (sternet) en voetgangersvoorzieningen en kiss and ride strook (OV knooppunt) station Zuilen

OV

U

M

2015

0

0

500

500

2015

0

0

0

500

2020

Betreft de ontwikkeling van het Randstadspoor

Fiets- (sternet) en voetgangersvoorzieningen (OV knooppunt) station Lunetten

OV

U

M

2015

0

0

500

500

2015

0

0

0

500

2020

Betreft de ontwikkeling van het Randstadspoor

Verbeteren fietsenstalling bij station Terwijde

OV

U

M

2015

0

0

100

100

2015

0

0

0

100

2020

Betreft de ontwikkeling van het Randstadspoor

Verbeteren bereikbaarheid fiets en voetgangers station Vleuten o.a. (fietspad Vleuterweide – station Vleuten)

OV

U

M

2015

0

0

800

800

2015

0

0

0

800

2020

Betreft de ontwikkeling van het Randstadspoor

Voorzieningen station Overvecht

OV

U

M

2015

0

0

830

830

2015

0

0

0

830

2020

Betreft de ontwikkeling van het Randstadspoor

Integrale aanpak Vondellaan

OV

U

M

2014

800

0

0

800

2014

0

0

0

800

2020

Betreft de ontwikkeling van het Randstadspoor

Bereikbaarheid station via Oosterkade en Westerkade (25%)

OV

U

M

2015

0

0

1.000

1.000

2015

0

15

15

985

2020

Betreft de ontwikkeling van het Randstadspoor

Toegang trap/lift station Leidsche Rijn vanuit het busstation

OV

U

M

2015

0

0

870

870

2015

0

0

0

870

2020

Betreft de ontwikkeling van het Randstadspoor

handhaving taxikeurmerk

OV

U

M

2015

0

0

250

250

2015

0

23

23

227

2019

investeringen taxistandplaatsen

OV

U

M

2015

0

0

100

100

2015

0

2

2

98

2016

Bereikbaarheid Stationsgebied

Auto

U

M

2006

20.020

0

20.020

2006

5.523

518

6.041

13.979

2018

24 oktoberplein

Auto

U

M

2013

30.190

0

30.190

2004

28.736

206

28.942

1.248

2015

Afsluiten

Gronddepot NOUW 2

Auto

U

M

2010

1.391

-600

791

2014

146

87

233

558

2015

Afsluiten

Inpassing Nouw Leidsche Rijn Centrum

Auto

U

M

2013

8.036

-610

7.426

2014

40

732

772

6.654

2018

Risico Nadeelcompensatie en planschade

Auto

U

M

2008

500

0

500

2008

109

28

137

363

2020

Korte termijn maatregelen doorstroming

Auto

U

M

2012

760

-699

61

2013

1

0

1

60

2016

Afsluiten

Invoering Parkeer Reizigers Informatiesysteem

Auto

U

M

2013 / 2014

1.840

0

1.840

2013

83

684

767

1.073

2016

Wegnummer- en informatiesysteem

Auto

U

M

2011

1.500

0

1.500

2011

15

9

24

1.476

2016

Groene golf verdeelring

Auto

U

M

2011

370

-290

80

2011

71

0

71

9

2015

Afsluiten

Knips / maatregelen Monicabrug

Auto

U

M

2012

5.800

1.680

0

7.480

2013

5.800

1.680

7.480

0

2015

Afsluiten na eindverantwoording in SISA 2016

Integrale aanpak NRU

Auto

U

M

2012

4.000

1.100

5.100

2012

3.214

688

3.902

1.198

2020

Nadeelcompensatie AC restaurant

Auto

U

M

2013

1.200

-500

700

2012

697

0

697

3

2015

Afsluiten

Aansluiting A12 De Meern (MNBB42b)

Auto

U

M

2014

724

0

724

2013

256

271

527

197

2015

Afsluiten

Afrit A2 Papendorp

Auto

U

M

2013

504

0

504

2013

132

141

273

231

2015

Afsluiten

Herinrichting 't Goylaan

Auto

U

M

2015

0

4.239

1.890

6.129

2015

0

717

717

5.412

2016

Planstudie ring Utrecht 2015 en 2016 (voorlopige raming)

Auto

U

M

2015

0

678

678

2015

0

355

355

323

2016

Maatregelen alternatief knip Maarssenseweg

Auto

U

M

2015

0

375

375

2015

0

13

13

362

2016

Slimme kruisingen

Auto

U

M

2015

0

0

600

600

2015

0

0

0

600

2017

P&R De Erven

P&R

U

M

2013

211

0

211

2012

0

0

0

211

2017

Voorbereiding P&R Leidsche Rijn Centrum

P&R

U

M

2011

150

300

450

2011

235

1

236

214

2016

P&R Hooggelegen

P&R

U

M

2012

1.700

0

1.700

2010

1.683

0

1.683

17

2015

Afsluiten. Herprogrammering Verder 2015

Voorbereiding P&R Noord Oost

P&R

U

M

2011

50

-50

0

2011

191

0

191

-191

2015

Afsluiten. Herprogrammering Verder 2015

Slimme Routes Slimme Regelingen (doseren aan de randen van de stad)

DZ

U

M

2013

400

0

400

2013

55

124

179

221

2018

Actieplan goederenvervoer

DZ

U

M

2011

5.040

-787

4.253

2011

1.885

291

2.176

2.077

2018

Stadsdistributie Stop & Drop

DZ

U

M

2015

0

0

663

663

2015

0

44

44

619

2016

Beter Benutten Vervolg

Laad- en losplaatsgebruik

DZ

U

M

2015

0

0

68

68

2015

0

0

0

68

2016

Beter Benutten Vervolg

Logistiek Ontkoppelpunt

DZ

U

M

2015

0

0

620

620

2015

0

0

0

620

2017

Beter Benutten Vervolg

Truckspotting

DZ

U

M

2015

0

0

273

273

2015

0

0

0

273

2018

Beter Benutten Vervolg

Actieplan schoon vervoer

DZ

U

M

2011 / 2014

6.493

0

0

6.493

2011

3.989

1.855

5.844

649

2018

Convenant U15/ Rij 2 op 5

DZ

U

M

2014

545

-545

0

nvt

2015

Afsluiten. Geherprogrammeerd in MPB 2015

Schone bussen

DZ

U

M

2015

0

2.000

0

2.000

2015

0

0

0

2.000

2016

Milieuzones en subsidies

DZ

U

M

2015

14.365

0

-5.000

9.365

2015

4.324

1.675

5.999

3.366

2016

Verschonen eigen wagenpark

DZ

U

M

2010

1.178

0

0

1.178

2010

55

12

67

1.111

2016

Stimuleren deelgebruik auto's

DZ

U

M

2013

2.000

0

0

2.000

2013

199

6

205

1.795

2020

Verder project

Stimuleren schoon vrachtverkeer Euro VI

DZ

U

M

2013

302

0

0

302

2013

0

0

0

302

2016

Milieuzonering vracht (Milieuzonering en stedelijk gebied)

DZ

U

M

2007 / 2014

1.590

0

0

1.590

2007

1.452

-19

1.433

157

2016

Actieplan De gebruiker centraal (van het Mobiliteitsmanagement, Communicatie en gedragscampagne)

DZ

U

M

2010

5.051

1.069

6.120

2010

1.644

2.386

4.030

2.090

2017

Publiekstrekkers en evenementen

DZ

U

M

2015

0

0

150

150

2015

0

0

0

150

2016

Beter Benutten Vervolg

Pak het moment

DZ

U

M

2015

0

0

70

70

2015

0

0

0

70

2016

Beter Benutten Vervolg

Ontwikkeling reisadvies

DZ

U

M

2015

0

166

166

2015

0

0

0

166

2016

Beter Benutten Vervolg

banden op spanning P&R locaties

DZ

U

M

2012

100

0

0

100

2012

10

59

69

31

2016

Luchtmaatregelen groene buffer

DZ

U

M

2012

1.700

0

-1.158

542

2012

79

106

185

357

2016

Restant van het project Luchtmaatregelen NRU

Meetnet Luchtkwaliteit

DZ

U

M

2013 / 2014

600

0

450

1.050

2010

426

80

506

544

2018

Afstemming RWS (schermen) en BRU (bussen)

DZ

U

M

2014

250

0

0

250

2014

0

0

0

250

2016

Vervangen dieselaggregaten door aansluitpunten

DZ

U

M

2015

0

750

0

750

2015

0

0

0

750

2016

Gevoelige bestemmingen scholen

DZ

U

M

2015

0

1.952

0

1.952

2015

0

0

0

1.952

2016

Historische kosten

DZ

U

M

0

2.236

0

2.236

0

2.236

2.236

0

2015

Programmakosten en organisatiekosten NSL

DZ

U

M

2014

1.293

0

0

1.293

2014

608

475

1.083

210

2016

Monitoring en onderzoekskosten

DZ

U

M

2012

8.750

0

0

8.750

2012

4.739

1.270

6.009

2.741

2016

Aankoop Vaartse Rijn en inrichting garage

Parkeren

U

E

2009 / 2012/ 2014

14.300

0

14.300

2009

8.820

3.679

12.499

1.801

De investering is lager als gevolg van een voordeel op het afbouwcontract, casco, plankosten en bouwrente.

Parkeerplaats Mariaplaats

Parkeren

U

E

2014

507

0

507

2014

0

30

30

477

Dit betreft een eenmalige financiele comp.bijdrage ivm het opheffen van straatparkeerplaatsen op de Mariapltaats (dekking is voor max. 10jr.) In 2015 wordt een bedrag van 0,30 mln onttrokken.

Uitbreiding betaald parkeren 2015

Parkeren

U

E

2015

1.200

0

1.200

2015

0

0

0

1.200

Voor 1 i.p.v. de geplande 3 gebieden is draagkracht. Project wordt doorgeschoven naar 2016

Uitbreiding fietsdepot kanaalweg

Parkeren

U

E

2014

1.100

0

1.100

2014

327

52

379

721

Oorspronkelijke capaciteit 11.000 fietsen. Door beleidswijziging is de capaciteit teruggebracht tot 4.367 plaatsen.

Buurtfietsenstallingen 2015

Parkeren

U

E

2015

100

0

100

2015

0

28

28

72

Dit wordt structureel gedekt door de parkeerexploitatie.

0

0

Actieplan Verkeersveiligheid

V.Veiligh.

U

M

2015

0

0

1.250

1.250

2015

0

0

0

1.250

2018

Aanpak knelpunten verkeersveiligheid

V.Veiligh.

U

M

2012

4.918

0

0

4.918

2012

2.856

820

3.676

1.242

2016

Maatregelen verkeersveiligheid busbaan Vleuterweide

V.Veiligh.

U

M

2015

0

0

275

275

2015

0

0

0

275

2016

verkeersveiligheid Vleuterweide

V.Veiligh.

U

M

2000

3.117

0

0

3.117

2000

2.621

71

2.692

425

2016

Maatregelen Kapteynlaan

V.Veiligh.

U

M

2015

0

700

0

700

2016

0

172

172

528

2016

Onderhouden Utrechts Veiligheids Label (incl A37 behoud verkeerstuinen)

V.Veiligh.

U

M

2012 / 2014

350

0

0

350

2013

64

46

110

240

2016

As van Berlage

V.Veiligh.

U

M

1999

1.283

-1.283

0

0

2015

Afsluiten. Geherprogammeerd bij MPB 2015

Hinderplanning 2012 en 2013

V.Veiligh.

U

M

2013

290

0

0

290

2013

132

52

184

106

2016

Amendement A40 Optimaliseren VRI's

V.Veiligh.

U

M

2013

750

0

0

750

2013

324

208

532

218

2017

Aanpak VRI' inclusief kleine fysieke maatregelen

V.Veiligh.

U

M

2013

0

0

1.000

1.000

2015

0

45

45

955

2019

Economisch investeringsfonds

V.Veiligh.

U

M

2012

10.000

0

0

10.000

2012

1.032

1.880

2.912

7.088

2020

Verbreden de Meernbrug/ Meerndijk

V.Veiligh.

U

M

2015

0

0

1.175

1.175

2015

0

900

900

275

2016

Subtotaal Vervoersveiligheid

20.708

700

2.417

23.825

7.030

4.194

11.224

12.601

Subtotaal uitbreidingsinvesteringen categorie A

582.748

26.257

-583

608.422

342.855

64.081

406.936

201.486

Uitbreidingsinvesteringen categorie B: geen

Totaal investeringen

584.698

26.257

-258

610.697

344.045

64.608

408.653

202.044

Bedragen zijn in duizenden euro’s.