Prestatie-
doelstelling

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2015

Realisatie 2015

Verschil

Basisvoorzieningen

Instandhouden van een aantal basisvoorzieningen

319

352

-33

Tuinen en Parken

Volkstuinen

110

163

-53

Ondersteuning management verenigingen

Ondersteuning en stimulering verenigingen en management van verenigingen

633

769

-136

SSV Jeugdleden 4-24

Subsidie Sportverenigingen (jeugdleden 4 - 24 jaar)

100

100

0

SSV leden met functiebeperking

Subsidie Sportverenigingen (leden met een functiebeperking)

40

40

0

Sportstimulering jeugd

Grotere sportdeelname van kinderen

773

1.117

-344

Buurtsportcoaches 2e tranche

Grotere sportdeelname

144

271

-127

Sporten voor mensen met een beperking

Vergroten van de sport- en beweegparticipatie van inwoners met een beperking

60

65

-5

Topsport

Ondersteunen en stimuleren topsportevenementen en top- en breedtesport

221

155

66

Sportevenementen

Ondersteunen en stimuleren top- en breedtesportevenementen

220

207

13

Totaal Prestatiedoelstelling 3.1.1 Behouden en uitbreiden van (top)sportevenementen, ondersteunen van verenigingen, topsporters, topsporttalenten en vestiging

441

362

79

Totaal programma Sport

2.620

3.239

-619

Bedragen zijn in duizenden euro’s.