Projectinformatie

Begrotingsinformatie

Uitvoeringsinformatie

Toelichting over voortgang realisatie en bekostiging

vervangende nieuwbouw Gerrit Rietveldcollege

V

E

2013-14

18.357

0

18.357

16.867

1.382

18.249

108

2016

vervangende nieuwbouw OBS Overvecht aan de Teun de Jagerdreef 5

V

E

2013-14

7.305

0

7.305

451

789

1.240

6.065

2017

De Carrousel Jan van Ransdorpstraat

V

E

2013-14

1.730

0

1.730

106

1.501

1.607

123

2015

opgeleverd 2015

Slotlaan 37; vervangende nieuwbouw school en 2 gymnastieklokalen VSO Het Rotsoord

V

E

2013-14

4.923

0

4.923

3.987

875

4.862

61

2015

opgeleverd 2015

Hart van Zuid(Afrikalaan)vervangende nieuwbouw Marco Pololaan 523+Bontekoelaan 7+9/gymzaal Marco Pololaan 521/1 extra ouderlokaal

V

E

2013-14

6.017

0

6.017

3.646

1.509

5.155

862

2015

opgeleverd 2015

stand alone gymzaal Marco Pololaan

V

E

PB 2015

510

0

510

0

0

0

510

2016

KC Gagel Noord

V

E

2013-14

4.814

0

4.814

64

218

282

4.532

2017

KC Ibisdreef

V

E

2013-14

5.652

0

5.652

253

321

574

5.078

2017

vervangende nieuwbouw Neckardreef 115 en Scharlakendreef 3+gymzaal Neckardreef

V

E

2013-14

3.768

0

3.768

3.824

5

3.829

-61

2015

opgeleverd 2015

vervangende nieuwbouw Wezerdreef 3

V

E

2013-14

2.429

0

2.429

1.330

1.100

2.430

-1

2015

opgeleverd 2015

GYMZAAL Noordoost(Tuindorp)(Wevelaan)

V

E

2013-14

866

0

866

0

0

0

866

2017

nieuwbouw gymzaal Rijnhuizenlaan 2/Renovatie Ridderlaan

V

E

2013-14

528

0

528

0

0

0

528

2016

nieuwbouw Boadreef 2; aanpassing Slotlaan tbv Auris College

V

E

2013-14

659

0

659

0

2

2

657

2017

1 gymnastieklokaal Auris College/Gymzaal Santa Cruzdreef

V

E

2013-14

864

0

864

3

15

18

846

2017

GYMZAAL Maria van Reedestraat

V

E

2013-14

552

0

552

0

0

0

552

2016

Binnenmilieu andere programma's

V

E

2013-14

420

0

420

0

0

0

420

2018

renovatie Al Hambra Australiëlaan 1

V

E

2013-14

1.431

0

1.431

2

1.432

1.434

-3

2015

opgeleverd 2015

X11,Vondellaan 178;realisatie extra verdieping

V

E

2015

0

1.550

1.550

0

1.550

1.550

0

2015

opgeleverd 2015

SCHOOL Mytylschool A. de Ranitz Blauwe Vogelweg 11

U

E

2013-14

1.107

0

1.107

0

85

85

1.022

2017

SCHOOL St. Jan de Doper Amaliadwarsstraat 2/ Renovatie Waalstraat 251

U

E

2013-14

1.261

0

1.261

0

1.312

1.312

-51

2015

opgeleverd 2015

Zwevende lok N-O

U

E

2013-14

125

0

125

0

0

0

125

2016

uitbreiding OBS Het Zand Pauwoogvlinder

U

E

2013-14

481

0

481

0

0

0

481

2018

extra lokalen Montessorischool Oog in Al (fietsbrug)

U

E

2013-14

193

0

193

193

193

0

2016

De Koekoek, Koekoeksplein 2A; uitbreiding 3 lokalen intern

U

E

PB 2015

400

0

400

0

0

0

400

2016

OBS Tuindorp, prof. Van Bemmelenlaan 34; uitbreiding lokalen intern

U

E

PB 2015

400

0

400

0

0

0

400

2016

Ten Veldestraat 98; uitbreiding permanent 4 lokalen Apollo 11 7e tot en met 10e groep)

U

E

PB 2015

393

0

393

0

0

0

393

2016

OPDC (Utrechtse school)

U

E

VJN 2014

288

0

288

0

288

288

0

2016

Internationale school

U

E

VJN 2014

379

0

379

0

0

0

379

2018

binnenklimaat bestaande gebouwen

U

E

VJN 2014

1.270

0

1.270

0

431

431

839

2016

VMBO Vleuterweide

U

E

15.290

0

15.290

76

1.009

1.085

14.205

2017

16 kl Leidsche Rijn Centrum plus 5 kl Eben Haezer

U

E

7.603

0

7.603

0

0

0

7.603

2016

Torenpleinschool, Schoolstraat 7; uitbreiding 10e en 11e lokaal

U

E

PB 2016

393

0

393

0

305

305

88

2016

Subtotaal uitbreidingsinvesteringen categorie A

29.583

0

29.583

269

3.430

3.699

25.884

Uitbreidingsinvesteringen categorie B: geen

Totaal investeringen

90.408

1.550

91.958

30.802

14.129

44.931

47.027

Bedragen zijn in duizenden euro’s.