Gemeente Utrecht

Volksgezondheid

Utrecht is een gezonde stad waar inwoners zich gezond voelen, gezond zijn en gezond blijven.

Lees meer
Lasten

Begroot €25.786

Realisatie €25.893

Verschil €-108

Bekijk meer

Doelstellingen

Doelstelling 1

De gezondheid van Utrechters is bewaakt en beschermd en de gezondheidsverschillen zijn verminderd door gerichte gezondheidsbevordering en het bieden van een vangnet

Subdoelstelling(en)

Alle Utrechters weten hun gezondheid bewaakt en beschermd

€15.709 €2.272

De gezondheidsverschillen verminderen door de gezondheid van Utrechters te bevorderen.

€3.024 €17

Kwetsbare Utrechters vinden naar vermogen de weg terug naar zelfstandigheid en meedoen

€7.053 €1.724

Beleidsnota's