Projectinformatie

Begrotingsinformatie

Uitvoeringsinformatie

Toelichting over voortgang realisatie en bekostiging

Werkzaamheden UCK 2 Domplein

V

E

2011

1.500

192

1.692

2011

192

1.687

1.879

-187

2016

Ophoging van het krediet in verband met verbouwing UCK; dekking tekort uit huurverhoging en onderhoudsbudget.

Stadschouwburg (renovatie Blauwe Zaal)

V

E

2013

12.052

0

12.052

2.043

7.875

9.918

2.134

2015

De uitgaven zijn lager ivm btw teruggave; de risicovoorziening niet volledig benut, ssb sluit in de exploitatie aan bij beschikbaar budget

Stadsschouwburg (renovatie DE zaal)

V

E

2015

3.894

0

3.894

0

5.123

5.123

-1.229

2015

De overschrijding van 1,229 miljoen euro wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door onvoorziene kosten voor asbestsanering.

Restauratie forten De Gagel

V

E

2013

1.720

-200

1.520

230

132

362

1.158

2017

onderdeel plan forten "van geheim naar publiek domein"

Restauratie forten Lunet IV

V

E

2013

1.500

200

1.700

937

839

1.776

-76

2015

onderdeel plan forten "van geheim naar publiek domein"

Renovatie Centraal Museum en Depot/Dakvlakken

V

E

2013

2.493

0

2.493

2014

1.482

-206

1.276

1.217

2019

Stallen en entree zijn opgeleverd en geactiveerd voor 0,940 miljoen euro. Dakvlakken worden in delen aangepakt in de komende jaren. De negatieve uitgaven 2015 betreffen een correctie op de verantwoording van onderhoudslasten. Deze laatste maken geen deel uit van het investeringskrediet.

De Stek (Verslaafdenopvang) en spoorse voorzieningen

V

E

2013

430

0

430

57

137

194

236

2016

Grondaankoop eind 2015 gerealiseerd; restant kosten volgt in 2016

Molen Rijn en Zon

V

E

2015

350

0

350

2014

11

141

152

198

2016

Project is in uitvoering

Energiebesparende maatregelen

V

E

2014

1.320

0

1.320

2014

1

90

91

1.229

Inventarisatie te verduurzamen panden is in gang gezet

Tivoli de Helling

V

E

2015

525

0

525

2015

0

36

36

489

2017

Project is in uitvoering

Zonnepanelen

V

E

2014

930

0

930

1

91

92

838

Inventarisatie te verduurzamen panden is in gang gezet

Bandbreedte Vastgoed 2015

V

E

2015

675

0

675

0

0

0

675

Bandbreedte Duurzaamheidsmaatregelen

V

E

2015

1.000

0

1.000

0

0

0

1.000

Inventarisatie te verduurzamen panden is in gang

Toekomst stadhuis

V

E

2014

982

0

982

128

266

394

588

2016

Verbouwing i.v.m. verhuizing Erfgoed is klaar. Het vervolg wordt in 2016 opgeleverd

Castellum Hoge Woerd (Leidsche Rijn)

U

E

2013-18

8.202

0

8.202

2013

1.472

5.409

6.881

1.321

2015

De risicovoorziening is niet volledig benut, pand kent sluitende vastgoedexploitatie

Museum Oud Amelisweerd

U

E

2012-50

2.243

0

2.243

2012

858

804

1.662

581

2015

Dit is de oplevering van Landhuis (2012) en Koetshuis Amelisweerd (2015). De gemeente draagt 1,666 miljoen bij, het museum heeft 0,6 miljoen zelf bijgedragen.

Wijkservicecentrum Kanaleneiland

U

E

2013

5.535

0

5.535

2013

2.367

3.195

5.562

-27

2015

Is opgeleverd met een klein tekort

Nazorgfase Stadskantoor

U

E

2015

1.000

0

1.000

2015

0

21

21

979

2016

Project is in uitvoering

Nazorgfase TivoliVredenburg

U

E

0

2.800

2.800

2015

0

729

729

2.071

2017

Projecten nazorgfase zijn in uitvoering volgens plan van aanpak.

Subtotaal uitbreidingsinvesteringen categorie A

16.980

2.800

19.780

4.697

10.158

14.855

4.925

Uitbreidingsinvesteringen categorie B: niet van toepassing

Totaal investeringen

46.351

2.992

49.343

9.779

26.369

36.148

13.195

Bedragen zijn in duizenden euro’s.