Gemeente Utrecht

Vastgoed

Utrecht heeft voldoende, kwalitatief goed en optimaal gespreid gemeentelijk vastgoed dat activiteiten mogelijk maakt die bijdragen aan de maatschappelijke doelstellingen van de gemeente.

Lees meer
Lasten

Begroot €23.677

Realisatie €22.626

Verschil €1.052

Bekijk meer

Doelstellingen

Doelstelling 1

Voldoende functionele gebouwen en terreinen voor gemeentelijk vastgoed dat activiteiten mogelijk maakt die bijdragen aan de doelstellingen van de gemeente

Subdoelstelling(en)

Utrecht heeft voldoende optimaal gebruikt gemeentelijk vastgoed, dat goed is onderhouden, nu en in de toekomst

€21.330 €26.833

Doelstelling 2

Voldoende functionele gebouwen en terreinen voor gemeentelijk vastgoed dat activiteiten mogelijk maakt die bijdragen aan de doelstellingen van de gemeente

Subdoelstelling(en)

Utrecht heeft kwalitatief goede (multifunctionele) accommodaties waarin verschillende gebruikers naar tevredenheid functioneren dan wel samenwerken

€873 €1.118

Facilitair beheer voor een aantal (multifunctionele) accommodaties naar tevredenheid gebruikers

€1.475 €886

Beleidsnota's

Meerjarige beleidsvoornemens die zijn opgenomen in beleidsnota's, -visies of -kaders: