Borgstelling verleend voor (naam instelling)

Oorspronkelijk bedrag gewaarborgde lening

Percentage van de lening waarvoor borgstelling geldt

Restant van de lening

Netto geborgd bedrag

31-12-2014

31-12-2015

31-12-2014

31-12-2015

Totalen Bo-Ex

369.596

25

380.596

369.596

95.149

92.399

Totalen Portaal

467.548

25

461.265

457.802

115.316

114.451

Totalen Mitros

798.552

25

776.145

754.348

194.036

188.587

Totalen SSHU

270.379

25

259.951

269.057

64.988

67.264

Totalen Groenwest (voorheen GroenRandWonen)

77.232

25

83.488

77.218

20.872

19.305

Totalen woningbouwvereniging Utrecht

3.560

25

1.688

2.301

422

575

Totalen Lekstede (voorheen Bouwvereniging Volksbelang Vianen)

10.000

25

10.000

10.000

2.500

2.500

Totalen Vestia groep (voorheen SGBB)

31.289

25

30.990

30.967

7.748

7.742

Totalen Habion

22.992

25

3.591

21.446

898

5.362

Totalen Woonzorg

16.503

25

15.572

15.256

3.893

3.814

Provides (voorheen IJsselsteinse Woningbouwvereniging)

12.000

25

12.000

12.000

3.000

3.000

Totalen Stichting Den Bouwacker

1.405

100

195

115

195

115

Stichting Tijdelijk Wonen - Archimedeslaan 2e fase

1.300

100

433

144

433

144

NRF Revolving fund

3.151

100

1.830

1.804

1.830

1.804

NRF Particuliere woningverbetering

2.763

100

1.864

1.478

1.864

1.478

NRF Monumentenzorg

10.405

100

7.562

7.253

7.562

7.253

NRF Stichting Domplein

900

100

887

862

887

862

Stichting Tussenvoorziening

1.000

100

978

955

978

955

Stichting Wijkgezondheidscentrum Lunetten

381

100

198

191

198

191

Stichting Wijkgezondheidscentrum Lunetten

318

100

165

159

165

159

Stichting Wijkgezondheidscentrum Lunetten

104

100

54

52

54

52

Stichting Wijkgezondheidscentrum Lunetten

816

100

440

424

440

424

UW Holding BV (UW-bedrijven)

1.380

100

1.380

0

1.380

0

UW Holding BV (UW-bedrijven)

2.500

100

2.333

2.167

2.333

2.167

UW Holding BV (UW-bedrijven)

9.100

100

0

0

0

0

Stichting YOUKÉ Sterke Jeugd (voorheen Trajectum Novum)

1.134

100

908

851

908

851

Stichting Axion Continu (voorheen Stichting Continu)

544

100

91

69

91

69

Stichting Vecht en IJssel (v/h SHBU)

2.573

100

965

804

965

804

Stichting Moviera (voorheen Vieja / Stichting Vrouwenopvang Utrecht)

150

100

0

0

0

0

Kinderdagverblijf 'De Poppenzolder'

70

100

26

24

26

24

Stichting Axion Continu (voorheen Stichting Continu)

167

100

7

0

7

0

Stichting Vecht en IJssel (v/h SHBU)

113

100

11

6

11

6

Stichting Moviera (voorheen Vieja / Stichting Vrouwenopvang Utrecht)

817

100

242

201

242

201

Stichting Woon-Zorgcentra De Rijnhoven (waar onder Stichting De Zonnewijzer)

2.618

100

561

389

561

389

Stichting De Heem

250

100

64

0

64

0

Stichting Tafeltennis Promotie

136

100

36

32

36

32

Tennisvereniging ULTC-Iduna

79

100

42

39

42

39

Stichting Beheer Tennispark Rhijnauwen

45

100

12

10

12

10

Stichting Beheer Tennispark Rhijnauwen

34

100

8

7

8

7

Tennisvereniging ULTC-Iduna

125

100

66

61

66

61

Nederlandse Bridgebond

454

100

10

0

10

0

Stichting Financieel Beheer Kampong Hockey

272

100

53

38

53

38

Stichting Financieel Beheer Kampong Hockey

340

100

144

133

144

133

Sportvereniging Kampong Hockey

69

100

23

19

23

19

Sportvereniging Kampong Hockey

69

100

23

19

23

19

Stichting de Noordpunt

125

100

42

33

42

33

De Meern Voetbalvereniging

200

100

152

144

152

144

Stichting Expl. Sportacc. Utrecht Leidsche Rijn (Desto)

225

100

162

153

162

153

Korfbalvereniging HKC

28

100

9

7

9

7

Stichting Kampong Hockey

125

100

21

8

21

8

MHC Fletiomare

200

100

142

134

142

134

Stichting Expl. Sportacc. Utrecht Leidsche Rijn (Desto)

100

100

74

70

74

70

Stichting Beheer Tennispark Rhijnauwen

100

100

65

60

65

60

Tennisvereniging ULTC-Iduna

180

50

68

50

34

25

Utrechtse Kano Club

38

100

32

31

32

31

Stichting Vlietkop/UTS

250

100

225

217

225

217

MHC Fletiomare

175

100

151

144

151

144

SV Kampong (hoofdbestuur)

138

100

49

32

49

32

LTC Vleuten de Meern

180

100

132

120

132

120

LTC Vleuten de Meern

250

100

176

166

176

166

Stichting Kampong Voetbal

38

100

30

28

30

28

Stichting Rijnvliet

250

100

241

0

241

0

Stichting Rijnvliet

500

50

433

0

217

0

Utrechtse Rugby Club

250

50

226

218

113

109

Utrecht Disaster

100

50

81

71

40

35

Paardensportaccomodaties

125

100

99

92

99

92

De Meern Voetbalvereniging

100

100

91

86

91

86

Stichting Rijnvliet

64

100

59

0

59

0

Stichting Kampong Hockey

90

100

73

67

73

67

Tennisvereniging ULTC-Iduna

280

50

250

232

125

116

Stichting Kampong Cricket

25

100

22

20

22

20

Stichting Kampong Hockey

175

100

175

144

175

144

Stichting Rijnvliet / PVDV (herfinanciering 2015)

830

63

0

830

0

522

Stichting Rijnvliet / PVDV (herfinanciering 2015)

440

63

0

440

0

277

Stichting Spovo / Sporting '70

425

50

0

425

0

213

St. Wilhelminagroep

90

50

0

90

0

45

Totaal Borgstellingen

2.131.329

2.060.178

2.042.407

533.185

526.400

WAARVAN:

Indirecte borgstelling (achtervang WSW)

2.035.286

2.019.991

508.822

504.998

Directe borgstellingen

24.892

22.416

24.363

21.402

Bedragen zijn in duizenden euro’s.

Toelichting bij de staat van borgstellingen Jaarstukken 2015

  • Bij de borgstellingen die lopen via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) is een risicopercentage opgenomen van 25%. Dit percentage heeft betrekking op het potentiële achtervangrisico dat de gemeente maximaal loopt. Vanwege de rond het WSW geldende zekerheidsstructuur is de kans dat de gemeente daadwerkelijk op haar achtervang wordt aangesproken beperkt. Een dergelijke aanspraak zou overigens tijdelijk zijn en in de vorm van een renteloze lening aan het WSW. Om die reden is dit risico in het gemeentebrede risicomodel gewaardeerd op 5%.
  • De gemeente vervult ook een achtervangfunctie bij de NHG-borgstellingen die tot 2011 door het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) zijn afgegeven aan woningeigenaren in de gemeente Utrecht. Het WEW is slechts in staat informatie te verschaffen over de waarde van de oorspronkelijk gewaarborgde schulden, maar niet over de daarvan nog openstaande restschulden en ook niet over de door de betrokken woningeigenaren opgebouwde kapitaaldekking (dit verlaagt het risico op een mogelijke restschuld). Van de vele kredietverstrekkers ontvangt de gemeente fragmentarisch informatie. Deze borgstellingen zijn daarom niet meer in de staat opgenomen.
  • In voorgaande staat zijn alle waarden zoveel mogelijk bijgewerkt aan de had van informatie zoals uitgevraagd bij de betrokken partijen en zoals ontvangen van de betrokken geldgevers. Op grond hiervan kan in sommige gevallen de stand per eind 2014 afwijken van die zoals weergegeven in de jaarrekening 2014 en begroting 2016.
  • De direct geborgde leningen worden meestal lineair afgelost en soms annuïtair afgelost. Aflossingsvrije leningen worden niet geborgd.
  • In 2015 is een herfinanciering gerealiseerd met betrekking tot de Stichting Rijnvliet.