Prestatie-
doelstelling

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2015

Realisatie 2015

Verschil

Subsidie bedrijven

Stimuleringssubsidie voor de sloop en/ of vervanging van vervuilende voertuigen voor bedrijven

549

131

418

Subsidie bewoners

Stimuleringssubsidie voor de sloop en/ of vervanging van vervuilende voertuigen voor particulieren

1.340

1.096

244

Duurzame Stadsdistributie innovatie en onderzoek

Procesinnovatie duurzaam goederenvervoer en haalbaarheidsonderzoek duurzaam goederenvervoer

25

0

25

Schoon vervoer 2015

Stimuleringsregeling voor het stimuleren van elektrisch vervoer

400

376

24

Stimuleren gebruik alternatieven voor het gebruik van de privé auto

14

16

-2

Totaal Prestatiedoelstelling 1.2.2 Uitvoeren projecten en maatregelen luchtkwaliteit/ goederenvervoer

2.328

1.619

709

Totaal programma Bereikbaarheid

2.328

1.619

709

Bedragen zijn in duizenden euro’s.