Projectinformatie

Begrotingsinformatie

Uitvoeringsinformatie

Toelichting over voortgang realisatie en bekostiging

Herhuisvesting BAK

V

E

Nota Kap.goed. 2015-2018

1.827

-1.827

0

0

0

0

0

Bij de Voorjaarsnota 2015 is besloten om de investeringen van het programma cultuur onder te brengen in het subsidiebudget bij de subdoelstelling internationalisering.

Ruimtelijke en functionele aanpassingen accommodaties

V

E

NKG 2015-2018

200

-200

0

0

0

0

0

idem

Centraal Museum, achterstallig onderhoud kunstwerken

V

E

NKG 2015-2018

1.000

-1.000

0

0

0

0

0

Idem

Podium Hoge Woerd

A

E

2013

6.661

0

6.661

2013

526

6.135

6.661

0

2015

Castellum Hoge Woerd heeft medio 2015 zijn deuren geopend. Met inbegrip van de gerealiseerde kosten t.m. 2014 ad 526 is het Culturele deel van deze investering in 2015 geactiveerd onder het programma Vastgoed.

Podium Hoge Woerd - theatertechniek

A

E

2013

1.000

0

1.000

2015

0

1.000

1.000

0

2016

In 2015 is er een investeringssubsidie verleend aan Theater Kikker van 1.000 ter realisatie van de theatertechniek in Podium Hoge Woerd.

Broedplaatsen

A

E

begr. 2013 en VJN 2014

350

-205

145

2014

145

0

145

0

2016

Bij de Voorjaarsnota 2015 is besloten om de investeringen van het programma cultuur onder te brengen in het subsidiebudget bij de subdoelstelling internationalisering. De gerealiseerde uitgaven t.m. 2014 ad 145 betreft een investeringssubsidie aan Stichting Werkruimte Kunstenaars voor de verduurzaming van het pand aan de Plompetorengracht.

Spelcomputermuseum

A

E

500

-500

0

0

0

0

0

Bij de Voorjaarsnota 2015 is besloten om de investeringen van het programma cultuur onder te brengen in het subsidiebudget bij de subdoelstelling internationalisering

Gemeenschappelijke huisvesting SCU en TU

A

E

500

-500

0

0

0

0

0

idem

Villa Sculpura, realisering en uitgifte

A

E

200

-200

0

0

0

0

0

idem

Bieb++/Artplex/Cultuurhaven SMAC

B

E

2011

0

0

0

0

0

0

0

Artplex, stelpost alternatief (2018)

B

E

2011

0

0

0

0

0

0

0

Subtotaal uitbreidingsinvesteringen categorie B

0

0

0

0

0

0

0

Totaal investeringen

12.238

-4.432

7.806

671

7.135

7.806

0

Bedragen zijn in duizenden euro’s.